Tag archieven: burn-out

Stress en burnout

Stress en Burnout

Wat is stress? Wat zijn stress symptomen?
Stress heeft een functie. Het zorgt er namelijk voor dat je adrenaline en cortisol aanmaakt wat er voor zorgt dat jouw lichaam in actie komt. Feitelijk maakt het lichaam zich, in een fractie van een seconde, klaar om te vechten of vluchten. Je lichaam kent geen reactie op werkdruk, deadlines of gehaast zijn- enkel gevaar of geen gevaar. Er wordt ook wel gezegd: Fight & Flight / Rest & Digest.  Zodra het gevaar is geweken hoort je brein de signalen te ontvangen dat alles weer OK is en het lichaam weer terug mag naar de normale staat.
Het probleem is dat veel mensen door hoge werkdruk of andere redenen te lang in de stress modus blijven zitten.  Dit is een ongezonde toestand wat tot spanningsklachten leidt.
Je prestaties zullen aanzienlijk dalen, je raakt vermoeid en hebt moeite met nadenken.
Veel mensen hebben niet door dat ze nog in de stress modus zitten, na etenstijd of zelfs later!

Wat gebeurt er bij stress?
– verhoogde hartslag (bij langdurige stress kan deze moeilijk naar beneden)
– pupillen vergroten
– bronchiën verwijden
– droge mond
– aanmaak adrenaline
– aanmaak cortisol
– stijging bloeddruk
– je spieren spannen zich
– spijsvertering vertraagt

Wat is een burnout?
Een burnout is een proces en kent dus verschillende fasen.
Er is sprake van spanningsklachten wanneer je je niet meer aan kunt aanpassen aan de stressor (hetgeen wat stress geeft). Bijvoorbeeld wanneer stress te lang duurt.
Bij een burnout presteer je ondermaats en kun je het niet meer opbrengen om naar het werk te gaan- je bent niet meer vooruit te branden. Privé gaat het nog wel goed. soms zelfs beter. Je geniet nog van je hobby’s. Het kan ook zijn dat je op twee werkplekken werkt en slechts op één werkplek een burnout hebt. Een burnout is dus altijd gerelateerd aan een werkomgeving.

Over Stress, burnout en overspannen

Bron: Heartmath Benelux

 

Wie krijgen een burnout?
“Het zijn vaak de gewetensvolle, bevlogen en perfectionistische medewerkers die een grotere kans lopen op een burnout. Je moet hebben kunnen branden voor je werk om op te kunnen ‘branden’. Soms is er sprake van teleurstelling in hooggestemde idealen.

Wat zijn de signalen van een burnout?
Weerzien, motivatieverlies, verandering in houding naar collega’s, klanten/patiënten/cliënten/gasten. Vanzelfsprekend behaal je minder resultaat, wat er mogelijk weer voor zorgt dat je twijfelt aan je eigen competenties.
Signalen bij collega’s kunnen ook zijn dat ze zich meer terugtrekken. Niet meer mee gaan naar bedrijf georganiseerde uitjes terwijl je dat vroeger wel deed. Klagen over de organisatie terwijl je dat vroeger niet deed. Veel kort verzuim, de kantjes er vanaf lopen, terwijl je dat vroeger niet deed.

Wat zijn de oorzaken van een burnout?
Een aantal belangrijke oorzaken van burnout op een rijtje:
– Werkdruk: De grootste oorzaak is werkdruk. Steeds meer dingen moeten doen in steeds minder tijd
– Onderbelasting: geen uitdaging, je talenten niet kunnen inzetten (je meeste ‘flow-momenten’ zullen waarschijnlijk op het werk zijn waar jij  (en anderen) blij bent met een prestatie), weinig wisseling in werk, gering persoonlijk contact
– Geestelijk inspannend werk: sterke emotionele belasting of werk dat zeer hoge concentratie vereist.
– Autonomiegebrek: niet de vrijheid hebben om aanpassingen te maken om stress te doseren.
– Niet hebben van werk. Het ontbreken van sociaal contact, talenten niet in kunnen zetten, ontbreken structuurbrenger, ontbreken maatschappelijke succes/participatie en aanzien.
– Zingeving: Het niet, of te weinig resultaat zien van je werk, de indruk hebben dat jouw werk niet belangrijk gevonden wordt. Succes kan een enorme kick geven- zorg dat het nu en dan voor komt!
– Disbalans werk en privé: Wanneer beide partners een baan hebben is er vaak weinig tijd voor elkaar- intieme relaties vergen veel zorg en onderhoud. Ook vriendschappen vragen onderhoud.
– Slecht management: Vriendjespolitiek, willekeur, impulsieve beslissingen en incompetentie van bazen geeft veel stress. Steun van een betrokken en gerespecteerde baas is zeer belangrijk.
– Transitiestress: Reorganisaties, afslankingen en sluitingen. Grote teleurstellingen wanneer men gepasseerd of afgedankt wordt.
– Trauma stress: Wanneer er iets op het werk is voorgevallen en je ineens realiseert dat dit jou ook had kunnen overkomen.
uit: “ik ben niet meer vooruit te branden” door Carlo Mittendorff en Marianne van der Pool

 

Herken je deze stress signalen of stress symptomen? Kijk dan verder wat ik je kan bieden op mijn Stress Coaching pagina

Wat je kunt verwachten

Wat je kunt verwachten

In de acht bijeenkomsten van de Mindfulness & Hartcoherentie cursus leer je je aandacht te verleggen naar jezelf en daarbij te ontdekken wat zich daar allemaal afspeelt. Je leert als het ware op een vriendelijke manier opnieuw contact te maken met jezelf. Mindfulness leert je te zijn met dat wat is; te accepteren zoals dingen zijn- steeds weer met een vernieuwende, objectieve, niet-oordelende blik. Hiervoor worden eenvoudige meditatietechnieken en aandachtigheidsoefeningen gebruikt. Tijdens de cursus doen we ook veel hartcoherentie training waarbij je middels een sensortje jouw hartslag en de variaties in jouw hartslag te zien krijgt op een laptop.

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van anderhalf uur. Er zijn geen schriftelijke huiswerkopdrachten; enkel oefenen. De meer je oefent, de meer je uit de cursus haalt.
Cursisten wordt gevraagd dagelijks 15/20 minuten thuis met de oefeningen te werken, maar meer mag natuurlijk ook.
Het maximaal aantal deelnemers voor de Mindfulness & Hartcoherentie cursus is 9.
De Mindfulness & Hartcoherentie lessen worden gegeven in een mooie ruime yoga studio:
Studio da Vasco1

 

Waarom Mindfulness?

Waarom Mindfulness?

We worden doorgaans dusdanig beïnvloed door de onophoudelijke stroom aan prikkels uit onze omgeving en door onze eigen gedachten en gevoelens, dat we niet vanuit ons centrum leven. Dat wil zeggen, we leven niet vanuit een toestand van rust, acceptatie en gewaar zijn, maar laten ons continu meeslepen door de draaikolk van het leven.kust portugal-3

Zelden zijn we werkelijk bezig met wat er zich in het huidige moment afspeelt; we denken aan het verleden of zien uit naar de toekomst. En die toekomst is altijd beter dan het heden. Denken we. Maar het streven naar een ander moment dat een beter moment belooft te zijn dan het huidige moment, zorgt voor spanning, onrust en ongenoegen. Wanneer het moment waar we zo naar verlangden eindelijk daar is, hebben de meesten van ons moeite echt volledig te genieten, en zoeken we naar dingen om aan dat moment ‘toe te voegen’, in de hoop dat het dan wel aan de verwachtingen zal voldoen. Het gevolg daarvan is dat we veel stress, ontevredenheid, somberheid, gehaastheid en vermoeidheid ervaren.

Door altijd maar buiten onszelf te zoeken naar objecten, mensen en ervaringen die ons geluk moeten brengen, vergeten we onze innerlijke belevingswereld. Wanneer we weinig aandacht besteden aan wat er in onszelf gebeurt, zijn we ons ook minder bewust van wat zich daar afspeelt. En wanneer we ons weinig bewust zijn van wat er zich in ons afspeelt, zijn we ons er ook minder bewust van hoe we reageren op de buitenwereld. Dit leidt tot miscommunicaties en conflicten. Door Mindfulness te beoefenen kan je hier verandering in brengen.